Faillissement

Faillissement Hout-Brox, Duthler & Brova

Op donderdag 14 april 2016 is surseance van betaling verleend aan:

 • Hout-Brox B.V.
 • Duthler-Intermode B.V.
 • Brova Retail Services B.V.
 • Brova B.V.

 

Op maandag 18 april 2016 heeft de Rechtbank Oost-Brabant de surseance omgezet in faillissement. Tot curatoren in deze faillissementen zijn aangesteld:

 • R. van der Pas van Taylor Wessing Advocaten te Eindhoven
 • drs. F.P.G. Dix van Turnaround Advocaten te Best

De curatoren onderzoeken of een doorstart van het bedrijf tot de mogelijkheden behoort. In dit kader blijven de winkels voorlopig open. De curatoren realiseren zich dat het faillissement een grote impact heeft op alle betrokken partijen. Een goede communicatie naar al deze partijen toe, is daarom van groot belang. Via deze webpagina informeren wij u over de achtergrond van het faillissement, de stand van zaken, updates en vindt u vragen en antwoorden.

 

Algemeen

 

Welke vennootschappen zijn failliet?

 • Hout-Brox B.V. (KvK 16051373);
 • Duthler-Intermode B.V. (KvK 16041451);
 • Brova Retail Services B.V. (KvK 17127038);
 • Brova B.V. (KvK 17151716)

allen gevestigd aan de Huygensweg 36 (5482 TG) te Schijndel.

 

Wie zijn de curatoren?

 1. R van der Pas van Taylor Wessing Advocaten en Mr. drs. F.P.G. Dix van het kantoor Turnaround Advocaten zijn benoemd tot curatoren. U kunt de curatoren het beste bereiken via het e-mailadres r.vanderpas@taylorwessing.com of fdix@turnaroundadvocaten.nl. Mocht u er toch voor kiezen om per gewone post contact op te nemen, kunt u dit versturen naar Turnaround Advocaten, Postbus 253, 5680 AG Best.

 

Wat gebeurt er nu het faillissement is uitgesproken?

Voorlopig worden de activiteiten van het bedrijf voortgezet en blijven de filialen dus gewoon open. Dat geldt ook voor de webshop.

 

Komt er een doorstart?

De curatoren zijn op dit moment de mogelijkheden van een doorstart aan het onderzoeken. Zij verwachten dat dit onderzoek enige weken in beslag zal nemen. Zodra hierover meer bekend is, zal dit op deze website worden gemeld.

 

Wat is de oorzaak van de faillissementen?

In ieder faillissement doet de curator onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. De curatoren maken hun bevindingen kenbaar middels de openbare faillissementsverslagen. Deze verslagen kunt u op de website van Turnaround Advocaten en/of www.rechtspraak.nl terugvinden. Het eerste verslag wordt uiterlijk 18 mei 2016 gepubliceerd. Daarna komt er ieder half jaar een nieuw verslag. Voor het antwoord op deze vraag verwijzen curatoren dus naar deze verslagen.

 

Hoe lang gaat de afwikkeling van de faillissementen duren?

Het is nog niet bekend hoe lang de afwikkeling van de faillissementen zal duren. Doorgaans neemt de afwikkeling van een faillissement 2 tot 3 jaar in beslag. De meest recente stand van zaken vindt u in de openbare faillissementsverslagen.

 

Informatie voor klanten

 

HOUT-BROX

 Kan ik nog winkelen bij Hout-Brox?

De activiteiten van Hout-Brox worden voorlopig door curatoren voorgezet. Dit betekent dat de winkels open blijven en je dus nog altijd – zoals u gewend bent – kunt winkelen bij Hout-Brox. Het retourneren en ruilen van kleding is mogelijk voor zo lang de winkels open zijn. Hiervoor gelden de gebruikelijke regels die u kunt vinden op de website. Cadeaubonnen en loyalty cards van Houtbrox kunnen niet langer ingeleverd worden. VVV-bonnen en de fashioncheque kunnen nog wel ingewisseld worden.

De curatoren streven ernaar om een doorstart te realiseren, zodat de activiteiten worden voorgezet en de winkels (zo veel als mogelijk) open blijven.

 

Kan ik nog terecht op de webshop van Hout-Brox?

Ja, de webshop blijft voorlopig open. Je kunt op de gebruikelijke wijze bestellingen plaatsen. De levering kan wat meer tijd in beslag nemen dan gebruikelijk.

 

DUTHLER

 

Kan ik nog winkelen bij Duthler?

De activiteiten van Duthler worden voorlopig door curatoren voorgezet. Dit betekent dat de winkels open blijven en je dus nog altijd – zoals u gewend bent – kunt winkelen bij Duthler. Het retourneren en ruilen van kleding is mogelijk. Hiervoor gelden de gebruikelijke regels die u kunt vinden op de website. Cadeaubonnen en loyalty cards van Duthler kunnen niet langer ingeleverd worden. VVV-bonnen en de fashioncheque kunnen nog wel ingewisseld worden.

De curatoren streven ernaar om een doorstart te realiseren, zodat de activiteiten worden voorgezet en de winkels (zo veel als mogelijk) open blijven.

 

Kan ik nog terecht op de webshop van Duthler?

Ja, de webshop blijft voorlopig open. Je kunt op de gebruikelijke wijze bestellingen plaatsen. De levering kan wat meer tijd in beslag nemen dan gebruikelijk.

 

ALGEMEEN

 

Ik heb een bestelling geplaatst via de webshop. Wat nu?

De webshop blijft geopend. Uw bestelling wordt dus gewoon verwerkt, zoals u gewend bent. Het is wel mogelijk dat de levering enige vertraging oploopt. Voor aankopen via de webshop blijven dezelfde regels gelden als voorheen. Deze kunt u vinden op de website. Het is echter niet meer mogelijk om met cadeaubonnen van Duthler en Hout-Brox te betalen.

 

Kan ik mijn bestelling retourneren of ruilen?

Het retourneren en ruilen van producten is mogelijk. Hiervoor gelden de gebruikelijke regels die u kunt vinden op de website. Dit blijft mogelijk zolang de winkels open zijn.

 

Informatie voor werknemers

De werknemers worden separaat geïnformeerd over de gevolgen van het faillissement.

 

Informatie voor leveranciers en schuldeisers

 

Ik heb een vordering op (één van de) failliete vennootschappen. Hoe kan ik mijn vordering indienen?

Als u een vordering hebt op (één van) de failliete vennootschappen, dan kunt u deze per e-mail bij de curatoren indienen. Bij uw e-mail dient u bewijsstukken te voegen, zoals bijvoorbeeld een kopie van de onbetaalde factuur. Uw e-mail kunt u richten aan fdix@turnaroundadvocaten.nl.

Door de rechtbank is een afkoelingsperiode ex art. 63a Fw gelast van 2 maanden. Het is dus niet toegestaan om in deze periode goederen op te eisen of weg te halen.

 

Ik heb goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Wat kan ik doen?

Wanneer u goederen hebt geleverd onder eigendomsvoorbehoud, dient u dit bij het indienen van uw vordering kenbaar te maken. U dient daarbij de stukken waaruit het eigendomsvoorbehoud blijkt tevens toe te sturen (fdix@turnaroundadvocaten.nl). De curatoren inventariseren aan de hand daarvan of er een eigendomsvoorbehoud is op uw vordering en wat de exacte hoogte daarvan is. Hiervoor hebben curatoren ongeveer 2 à 3 weken de tijd nodig.

De activiteiten worden momenteel voortgezet en dat betekent dat de verkoop door gaat. Omdat curatoren enige tijd nodig hebben om de eigendomsvoorbehouden af te wikkelen, wordt in de tussentijd bijgehouden wat de verkopen zijn op de voorraad waarop het eigendomsvoorbehoud geldt. In de derde of vierde week vanaf de surseance van betaling (week 18/19) zal door de curatoren aan de leveranciers met een eigendomsvoorbehoud betaald worden wat er van hen verkocht is vanaf de aanvang van de surseance. Deze betalingen komen als dan in mindering op de openstaande vordering per datum surseance. Vanaf dan worden, indien er dan nog een restvordering is, de verkopen wekelijks afgerekend (de week start op zondag en loopt t/m zaterdag). De administratie verzorgt de wekelijkse betaling vanuit de openstaande positie. Op dinsdag wordt vastgesteld wat de verkopen zijn en op woensdag vindt vervolgens betaling plaats. Mocht u hierover nadere vragen hebben, kunt u deze stellen per e-mail: fdix@turnaroundadvocaten.nl.

Door de rechtbank is een afkoelingsperiode ex art. 63a Fw gelast van 2 maanden. Het is dus niet toegestaan om in deze periode goederen op te eisen of weg te halen.

 

Ik heb goederen geleverd onder consignatie/concessie. Wat kan ik doen?

De activiteiten worden momenteel voortgezet en dat betekent dat de verkoop door gaat. Voor leveranciers die onder consignatie/concessie hebben geleverd, geldt dat de verkopen wekelijks worden afgerekend tegen de geldende condities. De afrekening wordt verzorgd door de curatoren en in opdracht van hen zal een nota worden opgesteld. Consignatie/concessieleveranciers wordt dan ook verzocht om niet zelf een factuur op te stellen en toe te sturen. Iedere week zal op dinsdag de omzet van de week ervoor (lopende van zondag t/m zaterdag) worden gefactureerd welke op woensdag wordt betaald. Er zal contact worden opgenomen met de leveranciers waarop dit betrekking heeft. Consignatie/concessieleveranciers kunnen zich daarnaast zelf bij de curatoren melden via fdix@turnaroundadvocaten.nl.

Door de rechtbank is een afkoelingsperiode ex art. 63a Fw gelast van 2 maanden. Het is dus niet toegestaan om in deze periode goederen op te eisen of weg te halen.

 

Ik heb mijn vordering ingediend maar ik heb nog niets gehoord. Wanneer krijg ik een reactie van de curatoren?

Vanwege het grote aantal schuldeisers, kan het even duren voordat de curatoren uw e-mail hebben verwerkt. Op iedere indiening van een vordering wordt gereageerd. Hebt u twee maanden na het indienen van uw vordering nog niks gehoord? Neem dan nogmaals contact op met de curatoren via fdix@turnaroundadvocaten.nl. Er is dan wellicht iets mis gegaan met uw e-mail.

 

Heeft het wel zin om mijn vordering in te dienen?

Ja, het heeft altijd zin om uw vordering bij de curatoren in te dienen. Indien de curatoren voldoende actief realiseren, kan er een uitkering op uw vordering worden gedaan.

 

De curatoren hebben mij laten weten dat mijn vordering niet kan worden geverifieerd. Wat betekent dat?

Uw vordering kan niet worden opgenomen in het faillissement. Meestal komt dat omdat uw vordering pas is ontstaan nadat het faillissement is uitgesproken. Het heeft geen zin om uw vordering nogmaals in te dienen.

 

Ik heb omzetbelasting afgedragen over de factuur die ik had gestuurd. Kan ik de omzetbelasting terugvragen bij de belastingdienst?

U kunt pas omzetbelasting terugvragen wanneer het helemaal duidelijk is dat er geen uitkering zal plaatsvinden in het faillissement. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er een uitkering kan worden gedaan. Pas nadat de uitdelingslijst is opgemaakt en duidelijk is of u iets zult ontvangen en hoeveel, kunt u omzetbelasting terugvragen.